Izjava o privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka i privatnosti

Društvo Mediorum d.o.o., Velebitska 63, Split, OIB: 43603409808 (dalje u tekstu: Mediorum) ozbiljno shvaća vašu privatnost i u svojem poslovanju i odnosu prema vama korisnicima primjenjuje visoke standarde sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

Ova izjava o zaštiti privatnosti objašnjava koje podatke prikupljamo, kako ih pohranjujemo i prenosimo i kako ih upotrebljavamo. Ako biste željeli saznati detalje s kojim osobnim podacima o vama raspolažemo molimo obratite nam se na dolje navedene kontakte.

Neki podaci koje prikupljamo, mogu se smatrati osobnim i štitimo ih sukladno s Uredbom EU 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

Kada objavljujemo izmjene u ovoj izjavi o privatnosti, uključit ćemo datum zadnje izmjene izjave. Ako značajno izmijenimo izjavu ili način kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, obavijestit ćemo vas tako što ćemo jasno objaviti obavijest prije provođenja izmjene ili izravno slanjem obavijesti. Preporučujemo da povremeno pregledajte ovu izjavu.

1.Zašto prikupljamo podatke

Vaše podatke obrađujemo samo u svrhe koje su opravdane našim uslugama. Te podatke obrađujemo poštujući vaše temeljno pravo na privatnost, uključujući i potrebu za zaštitu osobnog integriteta, privatnog života te uvijek pazimo da ne prikupimo podataka više nego što nam je potrebno da vam isporučimo željenu uslugu.

Ako nije drugačije navedeno, Mediorum utvrđuje svrhu i način prikupljanja vaših podataka, a u pravnom smislu to bi značilo da djelujemo kao „voditelj obrade“ osobnih podataka.

Prikupljamo podatke zato da bismo mogli:

 • Omogućiti vam da dobrovoljno na našim web stranicama ostavite razne poruke, obavijesti, komentare, prijavite se na nagradne igre i sl.
 • Odgovoriti na vaše upite, molbe, prigovore i sl. kada nam se sami obratite
 • Ispoštovati zakonske obveze prema kojima smo dužni prikupiti vaše osobne podatke
 • Koristiti kolačiće (engl. Cookies) koji nam pomažu isporučiti usluge, omogućavaju ispravno funkcioniranje web stranice i vama omogućavaju bolje korisničko iskustvo.

2.Koje podatke prikupljamo

Upit, molba, prigovor i sl.

Ako imate neko pitanje, ako s nečim niste bili zadovoljni ili biste željeli nešto prijaviti, trebat ćemo vaše slijedeće podatke kao što su npr.: ime i prezime, adresa, broj telefona i druge podatke koje nam dostavite ili koji su potrebni radi postupanja po vašem upitu, molbi ili prigovoru.

Zakonske obaveze

Neke osobne podatke prikupljamo jer smo dužni radi poštivanja zakonskih i podzakonskih propisa.

Primjena kolačića (Cookies)

Na internetskim stranicama radioplayer.hr primjenjuju se kolačići (cookies), a prije čije pohrane će Mediorum zatražiti vašu privolu.

Ako uskratite privolu i dalje ćete biti u mogućnosti pregledavati internetsku stranicu radioplayer.hr, ali nećete moći koristiti sve njene mogućnosti.

Kolačići su tekstualne datoteke koje na vaše računalo smješta internetski poslužitelj, radi pamćenja vaših aktivnosti ili postavki za sljedeći put kada posjetite istu stranicu.

Kolačići se upotrebljavaju u svrhu boljeg funkcionara internetske stranice i korisničkog iskustva, a mogu biti privremeni (uklanjaju s vašeg ja odmah po zatvaranju internetskog preglednika, odnosno pohranjeni su samo tijekom posjeta internetskoj stranici) i trajni (ostaju na vašem uređaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika).

Vi u svakom trenutku možete promijeniti postavke vašeg internetskog preglednika tako da kolačići bude u potpunosti ili djelomično onemogućeni.

Trenutačno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

http://www.networkadvertising.org/

Ako odlučite onemogućiti (blokirati) kolačiće možda nećete biti u mogućnosti koristiti neke od funkcionalnosti stranice radioplayer.hr

Neke web-lokacije trećih strana mogu nadzirati promet podataka iz naših proizvoda i usluga, kao što su broj klikova i upotrijebljeni pojmovi za pretraživanje. Ne pružamo nikakve vaše osobne podatke za ove usluge.

Više informacija o korištenju kolačića možete naći u našoj politici o kolačićima koja se nalazi na našim stranicama radioplayer.hr

3.Kako prikupljamo podatke

Općenito, prikupljamo podatke na slijedeće načine:

 • Kada nam vi podnesete upit, molbu, prigovor i sl.
 • Korištenje web stranice koristi kolačiće pa na taj način može doći do nekih osobnih podataka. Što su kolačići i kako ih koristimo možete pronaći u našoj Politici o kolačićima koja se nalazi na stranici radioplayer.hr

Gdje god je to moguće informirat ćemo vas dodatno o tome koje podatke nam trebate dati prije nego što počnete naše usluge.

4.Kako štitimo vaše podatke

Imamo odgovarajuće mjere tehničke i administrativne sigurnosti kako bismo osigurali da su podaci naših korisnika zaštićeni od neovlaštenog ili slučajnog pristupa, korištenja, izmjene ili gubitka. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnologije.

S vašim podacima postupamo sukladno zakonu. Također, tražimo da naši dobavljači i pružatelji usluga dostavljaju procjene sigurnosti i dokazuju njihovu usklađenost s važećim zakonima i industrijskim standardima.

Redovito pregledavamo, nadograđujemo i ažuriramo radne postupke, poslovne procese i tehničke mjere kako bismo poboljšali vašu privatnost i osigurali da se pridržavamo naših vlastitih internih pravila.

5.Kako dijelimo vaše podatke

Mediorum može vaše osobne podatke dostaviti trećim osobama u sljedećim slučajevima:

 • radi ispunjenja zakonskih obveza kao što je npr. Zakon o elektroničkim medijima, Zakona o računovodstvu, Općeg poreznog zakona, odnosno u posebnim slučajevima radi dostavljanja sudovima ili drugim nadležnim tijelima, a tijekom ili radi vođenja parničnog, kaznenog, prekršajnog ili drugog postupka;
 • radi zaštite prava, sigurnosti ili imovine (u kojem slučaju će npr. dostaviti podatke Ministarstvu unutarnjih poslova ili drugim nadležnim tijelima);
 • vaše podatke možemo podijeliti i sa našim izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kojima se osigurava zaštita prava osoba;
 • u drugim slučajevima, pod uvjetom da ste dali svoju privolu.

Mediorum će u svakom slučaju prilikom dijeljenja Vaših osobnih podataka s trećim stranama istima zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u različitu svrhu od one koja je predmet ugovora ili proizlazi iz te će treću stranu obvezati na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

6.Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Osobne podatke ćemo čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu voditelju obrade čuvanje osobnih podataka. Osobni podaci se mogu pohraniti na dulje razdoblje pod određenim propisanim uvjetima kao primjerice u statističke svrhe, u svrhe arhiviranja u javnom interesu.

U slučaju kada vaše podatke obrađujemo temeljem privole, ukoliko opozovete danu privolu prestat ćemo obrađivati vaše podatke te ih više nećemo upotrebljavati u dane svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

7.Automatizirano donošenje odluka i profiliranje

Mediorum ne provodi automatizirano donošenje odluka niti profiliranje.

8.Vaša prava

 • Pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo pisanim putem, telefonski ili osobno tražiti i dobiti informacije o osobnim podacima koji se na vas odnose, a koje obrađujemo, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan.

 • Pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka – u slučaju ako su vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo pisanim putem ili osobno tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan. Vi ste odgovorni za davanje ispravnih osobnih podataka te ste dužni obavijestiti nas o svim relevantnim promjenama osobnih podataka (promjena imena/ prezimena, adrese i slično)
 • Pravo na brisanje osobnih podataka – ako više ne postoje razlozi zbog kojih se vaši osobni podaci obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protivno važećim propisima ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe kada više nije moguće temeljem osobnih podataka identificirati osobu na koju se ti podaci odnose, odnosno ako nisu nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Pravo povlačenja privole u marketinške svrhe – imate pravo u svakom trenutku povući danu privolu za dostavu našeg marketinškog maila.
 • Pravo prigovora na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Medioruma – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na vaše interese pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta naše tvrtke. U tom slučaju dostavit ćemo vam obavijest nadilaze li legitimni interesi naše tvrtke vaše interese te je osobne podatke nužno dalje obrađivati radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva u kojem slučaju će podaci i dalje biti obrađivani.
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – imate pravo podnijeti pisanim putem ili osobno na našoj adresi sjedišta, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost osobnih podataka – imate pravo zatražiti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta da vam podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka.
 • Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zahtijevati pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta naše tvrtke privremeno blokiranje obrade osobnih podataka pod uvjetom da osporavate točnost podataka te je navedeno nužno radi provjere točnosti podataka ili obrada nije dopuštena, a protivite se brisanju podataka, ako Mediorum-u ti podaci više nisu potrebni, a tražite ih radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili ako ste uložili prigovor te očekujete potvrdu Mediorum-a nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.

9.Zloupotreba prava

Možemo vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu, ako su vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja.

10.Kontakt podaci

Za obradu podataka odgovorno je društvo Mediorum d.o.o., Velebitska 63, Split, OIB: 43603409808.

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih

podataka su:

 • elektronička pošta: podrska@mediorum.hr
 • adresa: Velebitska 63, 21000 Split
Radioplayer Italia

Supporto ascoltatori

Compila il form seguente se desideri segnalarci problemi o consigli sull'app di Radioplayer Italia

?
?